Ad Code

Odia Christian Song

Odia Christian Songs-Video

Top 10 Christian Song 2019
Download Odia Christian Song Collection
odia christmas song
Christmas Song in Odia

Christian Song Video in Odia

Top10 Song of Amit Pani/Uploader-Sanjita Mandal  • Song.1-Mun je durbala dukhi soka kula

sabu aji mo pratikula

Full HD Odia Movie new    new odia movie songs    oriya scraps and sms     Odia live tv and otv
Prabhu tume hin aji moashra sthala
Prabhu tume hin mora drudha saila
Asambhala dukha mo sambhala


  • Song.2-Prarthana mo shakti janu jagata

Prarthana Ama dipti janu jagata
Jisu sada ama sathi dhara buke uthe dwani


  • Song.3-Silpi tume go anki dia mote sundara chhabiti pari

tuma rupa dei jeebane kagaje premara tulika dhari

Hallelujah Almighty God
Hallelujah you are my God
Hallelujah we love you God
Hallelujah we praise you God


  • Song.4-Trusita Mun Tuma Pain

Hey Ishwara Daya Kara


  • Song.5 Dekhare dekha Dura Akashare

Jhalakuchi Eka Tara


  • Song.6-Dhyana Dia Mo Prabhu Prarthana Jae Ohari
  • Song.7-Hey Prabhu Hey Prabhu Tume Bharasa
Hey Jisu Hey Jisu Tume hin Asha


  • Song.8-Jebe mun Jisunku Paili Antare jebe mun prabhunku bhetili jeebane

ki ananda sehi dina..apasora sehi dina-asha bhara sehi dina

  • Song.9-Mana Pari prabhu mana tie dia

bhajibi tuma charane
chhati tale prabhu hrudya te dia
japuthibi tuma nama


  • Song.10-Mo hrudaya Prabhu..Tuma Bina Kichhi Chahen na
(Lyrics of Christian Song)

Post a Comment

0 Comments