Ad Code

Shirdi Saibaba Quote in Odia

Saibaba Quote in Odia

Shirdi Saibaba Quote
Saibaba's Quote in Odia
Spiritual Video in Odia-Saibaba's Quote


Inspirational and Motivational Quote in Odia

|| ବାବାଙ୍କ ମଧୁର ଅମୃତୋପଦେଶ ||
'ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ, ଯାହା ଇଛା ତାହା କର ;
କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଏକଥା ସ୍ମରଣ କରଯେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ,
 ସେସବୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ଅଟେ |
ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ଘଟ ଘଟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ |
ମୋର ଉଦରରେ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ପ୍ରାଣୀ ସମାହାର ହୋଇଛନ୍ତି |
ମୁଁ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ଓ ସଂଚାଳକ ଅଟେ |
ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା |
ମୋର ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି କ୍ଷତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ |
ମୋର ଧ୍ୟାନ କୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାୟାଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ |
ସମସ୍ତ ଜୀବ, ପ୍ରାଣୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ତଥା
ଦୃଶ୍ୟମାନ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ
ମୋର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ |'
Shirdi Saibaba Story Odia

Post a Comment

0 Comments