Ad Code

Songs For Odissi Dance

Odissi Song Collections For Odissi Dance
Devotional Odissi Songs
 
odissi songs for dance
1-Sangini re raasa rangi ni re dosa khyama kara
2-Kahin Gale Murali Phunka
3-Ki nidare prana sangini
4-Kunje Murali Bajuchhi
5-Ja ja re satha shyama
6-Budi galu shyama premare
7-Shyama nagara mahata nibaraaita
8-Ki dekhila aja netra
9-Baata chhada
10-Kahubaku laja sakhi jaha hela
11-Shyama ku juhara tara prema ku juhara

Post a Comment

0 Comments